Wat heb ik gedaan

Bij Waar heb ik gewerkt staat bij wat voor soort bedrijven ik gewerkt heb.
Hieronder staat wat ik daar heb gedaan.

Huidig

Omniplan (financieel advies): financial controller
financiële administratie en rapportages

Bowler & Kimchi (designbureau): financial controller
alle financiële werkzaamheden & meer

Afgerond

OOG (onderwijs, jeugdzorg en welzijn): financial controller
ondersteunen van de financiële afdeling, wegens ziekte overnemen van de facturatie in Exact Synergy

Brand Candies (designbureau): financial controller
alle financiële werkzaamheden, op ad hoc basis (parttime). Brand Candies is gestopt per 1 november 2016, dus ik zorg voor de financiële afronding. De oprichters zijn overgegaan naar Anthem en naar Bowler & Kimchi

Omniplan (financieel advies): administrateur en controller
overnemen van de financiële administratie vanwege gelijktijdig vertrek van de administrateur en controller, inwerken van de nieuwe administrateur. Zorgen voor financiële onderbouwing bij de subsidieaanvragen

Design Bridge (designbureau): financial controller
rapportages maken en verbeteren. Verzorgen van de accountantscontrole. Beide vanwege de nieuwe aandeelhouder

Design Bridge (designbureau): financial controller
verbeteren van de financiële administratie en inwerken van de nieuwe financial accountant

VBAT (designbureau): financial controller
integreren van de financiële en project administratie van dBOD met die van VBAT, na het samengaan van beide bedrijven. In samenwerken met het Shared Service Center in London zorgen voor de juiste herinrichting van Maconomy. Uitleg geven over de nieuwe opzet.

HMSHost (horeca en retail): financial controller
uitzoeken van balansrekeningen, maken van loonaansluitingen en berekeningen werkkostenregeling. Begeleiding bij verbetering van de financiële administratie van een van de HMSHost bedrijven. Uitrollen van software voor digitale verwerking van inkoopfacturen (parttime)

VBAT (designbureau): financial controller
vervangen van de controller tijdens haar zwangerschapsverlof en aansluitend vertrek. Inwerken van de nieuwe controller. Dagelijkse leiding van de financiële administratie (drie medewerkers), rechterhand van de financieel directeur, verantwoordelijk voor de complete financiële en project administratie (Maconomy), de overgang naar de percentage of completion methode en de rapportages aan de moedermaatschappij (Cartesis)

HMSHost (horeca en retail): financial controller
uitzoeken van balansrekeningen en maken van loonaansluitingen (parttime)

Design Bridge (designbureau): financial controller
overnemen van de financiële en salarisadministratie van de vertrekkende Finance Manager en overdragen aan de opvolger. Vervolgens overnemen van de projectadministratie van de vertrekkende Project Accountant en overdragen aan de opvolger

Arbobutler (bedrijfsgezondheidsdienst): financial controller
financieel advies verstrekken aan de directie, rapportages en debiteurenbeheer (parttime)

HMSHost (horeca en retail): financial controller
financiële ondersteuning bij de implementatie van Microsoft Dynamics AX en ondersteuning van de assistent Business Controller (parttime)

VBAT (designbureau): financial controller
verantwoordelijk voor het onderhanden werk en voor de projectadministratie in Maconomy (parttime)

HMSHost (horeca en retail): assistent controller, manager F&A
vervangen van de assistent controller tijdens haar zwangerschapsverlof, vanaf 08/11 tevens interim manager van de afdeling F&A

Arbobutler (bedrijfsgezondheidsdienst): Excel expert
helpen met het opzetten van Excel rapportages, geven van financieel advies

Mourik van Tunen (verhuurder van grondverzetmachines):
financial controller
opzetten van de administratie en de rapportage structuur van de nieuwe joint venture, bijwerken van de AO-IC, opstellen van het budget, begeleiding van de overgang van Exact naar Metacom

Vitae (werving, selectie en detachering): financial controller
dagelijkse leiding van de afdeling financial control (zeven medewerkers), verantwoordelijk voor management rapportages en analyse van de financiële gegevens, verbeteren van de maandafsluiting, opstellen en bewaken van de kostenkant van budget en forecast, opstellen van de statutaire jaarrekening, aanspreekpunt voor de externe accountant, begeleiding bij het behalen van doelstellingen in de koersplannen van de medewerkers, leidende rol bij de integratie van de afdeling met die van de moedermaatschappij Manpower

LBi Lost Boys (internet designbureau): controller
onderzoek naar het verbeteren van de projectadministratie binnen het financiële pakket Maconomy

VBAT (designbureau): controller
dagelijkse leiding van de financiële administratie (vijf medewerkers), rechterhand van de financieel directeur, verantwoordelijk voor de complete financiële en project administratie, controle van de complete salarisadministratie, opstellen van analyses en rapportages, beheren van Maconomy, begeleiden van de overgang van Hyperion naar Cartesis, introductie van de Sarbanes-Oxley wetgeving binnen VBAT

CMP Information (organisator van internationale beurzen): controller
dagelijkse leiding van de financiële administratie (vijf medewerkers), opstellen van analyses en rapportages, verantwoordelijk voor de administratie van gehouden beurzen, begeleiden van de accountantscontrole

ING Real Estate (vastgoedbeheer): senior administrateur
opstellen van jaarverslagen, inclusief consolidatie, van diverse ondernemingen, waaronder holdingondernemingen met dochters in niet-Euro landen

Shell Koninklijke Olie (oliemaatschappij): senior administrateur
voeren van de financiële administratie van de beursgenoteerde holdingmaatschappij, opstellen van kwartaalrapportages, leveren van input voor het jaarverslag, voorbereiden van de accountantscontrole, voorbereiden van het budget, verzorgen van cash calls, vastleggen en verbeteren van bestaande procedures, verbeteren van de rapportage aan De Nederlandsche Bank

Sky Radio (radiostation): controller
dagelijkse leiding van de financiële administratie (zes medewerkers), opstellen van maandrapportages en cashflow overzichten, opstellen van jaarrekeningen, voorbereiden van de accountantscontrole, voorbereiden van het budget, assistentie bij het opstellen van het bid book voor de FM frequentieverdeling

VBAT (designbureau): finance manager
dagelijkse leiding van de financiële administratie (drie medewerkers), op orde brengen van de complete financiële administratie, inclusief projectadministratie, verzorgen van belastingaangiften, voorbereiden van de accountantscontrole, leidende rol in de implementatie van het nieuwe financiële pakket (Maconomy) inclusief het geven van trainingen, opzetten en vastleggen van procedures, opstellen van analyses en rapportages, dit alles in nauwe samenwerking met de controller

Van Gansewinkel (afvalverwerking): hoofd financiële administratie
dagelijkse leiding van de financiële afdeling (vier medewerkers), wegwerken van achterstanden, op orde brengen van het grootboek, oplossen van verschillen, controle van de complete salarisadministratie, verrichten van belasting afdrachten, voorbereiden van de accountantscontrole, inbreng bij de overgang naar Exact, opstellen van maandrapportages, assistentie van de regiocontroller

Vitae (werving en selectie): hoofd financiële administratie
assistentie van het hoofd financiële administratie, coachen van zes medewerkers op de boekhouding, opstellen van procedures en kwartaalrapportages

Amsterdam Exchanges (effectenbeurs): medewerker planning & control
samenstellen van managementinformatie betreffende de werkmaatschappij Information Technology, analyse van de financiële verantwoording, assistentie bij begroting en budgetteringen

Vitae: bijrol, naast de werkzaamheden als gedetacheerde
organiseren van het delen van kennis, geven van vakinhoudelijke workshops en individuele vakinhoudelijke begeleiding, vakinhoudelijk beheer van het intranet