Tarief

Mijn tarief:

Dat hangt af van de inhoud en de duur van de opdracht. Denk niet meteen ‘dat zal wel (veel te) duur zijn’. Neem liever contact op voor meer info.

Mijn tip:

Denk bij het beoordelen van mijn tarief niet alleen aan wat het kost, maar ook aan wat het oplevert.

In veel bedrijven wordt vooral gekeken naar de prijs in Euro’s, niet naar de ‘verborgen kosten’. Daarmee bedoel ik de onzichtbare effecten van achterstand en overwerk. Zaken waar geen prijskaartje aan hangt, maar die wel doorwerken in de motivatie van de medewerkers.

Ooit, toen ik nog bij een detacheringsbureau werkte, onderhandelde een klant een maand lang over een tariefsverlaging. Uiteindelijk werd dat één Euro per uur. Doordat ik pas een maand later kon beginnen, was de achterstand en de frustratie op de betreffende afdeling inmiddels fors toegenomen. Daardoor duurde de opdracht veel langer dan nodig was. Het was waarschijnlijk beter geweest voor het bedrijf als ik direct was begonnen.

Mijn referenties:

Deze zijn op aanvraag beschikbaar.